Llibres Lliures: catàlegs d'art: dilluns 7 de març

4 03 2011

La Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

En aquesta ocasió alliberarem Catàlegs d’art i serà el dilluns 7 de març a les 14’30 h.

Els títols  oferits  són:

La transparencia del origen = La transparència de l’origen : [Exposición]

– Art públic a Aldaia

Arte y coleccionismo privado en Valencia del siglo XVII a nuestros días
Gil, Rafael

Genaro Lahuerta : El paisatge essencial = el paisaje esencial : Museu de Belles Arts GRAVINA (MUBAG) d’Alacant : juliol-agost 2008 = julio-agosto 2008 / Genaro Lahuerta, Javier Pérez Rojas, José Luis Alcaide

Gázquez : exploració plàstica 1970-2007 : [Exposició], setembre – octubre, 2007 / Dionisio Gázquez Méndez

– Dibujos de Gabriel Celaya / Rafael Múgica

– Ciclo de conferencias Manuel Granero

– Ciclo de cine histórico taurino

– Catálogo Museo taurino

– Un aplauso de papel

– E mos escrits no creheu ésser faula (Ausiàs March)

– Luz bajo el Mediterráneo

– El mar: camino de ciencia y de cultura

– La sala de ámbar

– Rituales de paso

Alter-arte 2006 : [festival de arte emergente de la Región de Murcia 2006 : Exposición] / Murcia (Comunidad Autónoma), Consejería de Presidencia

Proyecto Revival : catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el EASD de Valencia del 24 al 13 de noviembre de 2007

Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana. Payá 1905-2005

– La ceràmica tradicional a La Marina Alta

Un mar de mujeres / Regina de Miguel … [et al.]

LLIBRES LLIURES: MARÇ 2011

11ª ed. : 14 de març, 14’30 h.: Catàlegs d’art

12ª ed.: 21 de març, 9’30 h.: Catàlegs d’art

13ª ed.: 28 de març, 9’30 h.: Miscelània

 
Llibres Lliures: catàlegs d’art: dilluns 7 de març

4 03 2011

La Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

En aquesta ocasió alliberarem Catàlegs d’art i serà el dilluns 7 de març a les 14’30 h.

Els títols  oferits  són:

La transparencia del origen = La transparència de l’origen : [Exposición]

– Art públic a Aldaia

Arte y coleccionismo privado en Valencia del siglo XVII a nuestros días
Gil, Rafael

Genaro Lahuerta : El paisatge essencial = el paisaje esencial : Museu de Belles Arts GRAVINA (MUBAG) d’Alacant : juliol-agost 2008 = julio-agosto 2008 / Genaro Lahuerta, Javier Pérez Rojas, José Luis Alcaide

Gázquez : exploració plàstica 1970-2007 : [Exposició], setembre – octubre, 2007 / Dionisio Gázquez Méndez

– Dibujos de Gabriel Celaya / Rafael Múgica

– Ciclo de conferencias Manuel Granero

– Ciclo de cine histórico taurino

– Catálogo Museo taurino

– Un aplauso de papel

– E mos escrits no creheu ésser faula (Ausiàs March)

– Luz bajo el Mediterráneo

– El mar: camino de ciencia y de cultura

– La sala de ámbar

– Rituales de paso

Alter-arte 2006 : [festival de arte emergente de la Región de Murcia 2006 : Exposición] / Murcia (Comunidad Autónoma), Consejería de Presidencia

Proyecto Revival : catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el EASD de Valencia del 24 al 13 de noviembre de 2007

Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana. Payá 1905-2005

– La ceràmica tradicional a La Marina Alta

Un mar de mujeres / Regina de Miguel … [et al.]

LLIBRES LLIURES: MARÇ 2011

11ª ed. : 14 de març, 14’30 h.: Catàlegs d’art

12ª ed.: 21 de març, 9’30 h.: Catàlegs d’art

13ª ed.: 28 de març, 9’30 h.: Miscelània