EL NOU ART PÚBLIC. DINAMISME D’UNA PRÀCTICA ARTÍSTICA

27 02 2014

Curs organitzat per AVCA per al mes de març:
EL NOU ART PÚBLIC. DINAMISME D’UNA PRÀCTICA ARTÍSTICA per SANDRA MOROS.

Dies 3, 5 i 7 de març.

Inscripció fins el 28 de febrer

Diptic curs AVCA-Art Public

 
XVI Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública

3 02 2013

artpublic13XVI Muestra de Arte Público para Jóvenes Creadores  Art Públic/Universitat Pública 2013

La Delegació per a Estudiants, mitjançant el SeDI (Servei d’Informació i Dinamització), dins de la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2013, convoca la XVI Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén dinamitzar els espais públics dels seus centres al Campus dels Tarongers i transformar l’entorn en un lloc d’intervenció artística obert a la societat, incorporant una línia de suport a la videocreació i interpretant internet com un espai públic en un context d’interacció. Així mateix, es pretén fomentar la difusió de les propostes dels joves artistes i implicar-los en les activitats de benvinguda al nou curs.

 

0. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’un total de huit projectes artístics d’intervenció a l’espai públic que tinguen continguts que interactuen amb l’espai universitari per a ser exposats durant el Festival de Benvinguda 2013. Els projectes podran ser intervencions artístiques de caràcter efímer físicament instal·lades a l’exterior del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, treballs de videocreació i projectes d’intervenció en l’espai públic virtual que es puguen allotjar al web de la Universitat de València.

1. Participants

Podran participar-hi tots els joves (individualment o en equip) menors de 35 anys (incloent-hi tots els joves que tinguen 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud). Així mateix, també els artistes universitaris matriculats en qualsevol universitat pública de l’estat o de la Xarxa Vives d’Universitats, sense límit d’edat.
Les propostes es podran presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip podrà presentar només una sol·licitud i un projecte. En qualsevol cas, tots els membres d’un equip hauran de complir els requisits d’inscripció a la mostra.

 

Termini de presentació: 10 d’abril de 2013

 

Més informació:
SeDI (Servei d’Informació i Dinamització)
Universitat de València
Tel. 963867471
sedi@uv.es

Bases completes

 

 
XIV Muestra de Arte Público: Art Públic/Universitat Pública

2 03 2011

Setmana de Benvinguda 2011

La Delegación de Estudiantes, mediante el CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants), dentro de la programación de actividades culturales de la Setmana de Benvinguda 2011, convoca la XIV Muestra de Arte Público para Jóvenes Creadores Art Públic/Universitat Pública.

Con esta convocatoria, la Universitat de València pretende dinamizar los espacios públicos de sus centros en el Campus dels Tarongers y transformar el entorno en un lugar de intervención artística abierto a la sociedad, incorporando específicamente una línea de apoyo a la videocreación e interpretando internet como un espacio público en un contexto de interacción.

Asimismo, se pretende fomentar la difusión de las propuestas de los jóvenes artistas e implicarlos en las actividades de bienvenida al nuevo curso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de un total de ocho proyectos artísticos:

– 6 propuestas para su instalación en el Campus dels Tarongers.
– 1 proyecto para la creación de un espacio digital virtual para entorno web, que será alojado en la web de la Universitat de València.
– 1 trabajo de videocreación, que será mostrado en el Campus dels Tarongers a través del canal de reproducción creado por la organización i que será alojado en la web de la Universitat de València.

Podrán participar todos los jóvenes (individualmente o en equipo) menores de 35 años (incluyendo todos los jóvenes que tengan 35 años en el momento de presentar la solicitud). Asimismo, también los artistas universitarios matriculados en cualquier universidad pública del estado o de la Xarxa Vives de Universidades, sin límite de edad.


Plazos de presentación
: hasta las 14h del 15 de abril de 2011.

Más información:
CADE (Centre d’Assesorament i Dinamització dels Estudiants)
Universitat de València
C/ Menéndez Pelayo s/n – Aulario III
46010 Valencia
Tel. 963864771 / 963864315
www.uv.es/cade


Bases completas:
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/indexapublic.html