Resistències artístiques. Producció artística en entorns educatius

19 04 2018

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d’aprenentatge ampliant l’àmbit professional de les creadores i creadors, per mitjà de la producció de trenta projectes artístics col•laboratius en almenys trenta centres escolars de Comunitat Valenciana.
+info

El objetivo de esta convocatoria es incorporar los lenguajes de la creación contemporánea en los procesos de aprendizaje ampliando el ámbito profesional de las creadoras y creadores, mediante la producción de treinta proyectos artísticos colaborativos en, al menos, treinta centros escolares de la Comunitat Valenciana.
+info


Actions

Information