Nosaltres, les escriptores

15 10 2016

expo-escriptores

Més de 400 escriptores valencianes es visibilitzaran en una exposició que intenta ser un catàleg de totes les dones que, des del segle XV fins ara mateix, han escrit en este territori, en totes les llengües: llatí, castellà, valencià i usant tots els gèneres: poesia, assaig, biografia, relats de vida, teatre, novel·la, contes… Totes elles ho fan des del seu lloc, eixa terra pròpia que ara s’ha de convertir en nostra.

L’exposició vol contribuir a que es conega l’obra de les escriptores valencianes. Vol refer genealogies, perquè és necessari revisar una tradició literària que les invisibilitza. Per això intenta ser una ferrament útil per a contribuir a a la paritat/equitat, també, dins del món de les arts, tot creant un espai de promoció, alhora que de reflexió, sobre una situació concreta: la de les dones escriptores al nostre territori al llarg del temps.

Les autores es mostraran juntes, en forma de catàleg, lligades a un territori, contextualitzades per l’obra d’altres dones, a través de les seues obres i personatges, sense ordre cronològic i lligades a les noves tecnologies. Nosaltres, les escriptores pretén ajudar a introduir la visió de gènere els plans de promoció de la lectura que es dissenyen en les biblioteques, i en els centres escolars i universitaris. Sabem qui són, ara hem de saber què diuen.

 


Actions

Information