Curs: Art públic i espai públic: Dinamisme d’una pràctica artística

17 09 2014

PROGRAMA
Dia 29 de setembre (dilluns) de 10:30-14 h.
Del cannon in the park al nou art públic
Dia 30 de setembre (dimarts) de 10,30-14 h.:
L´urbà com a centre de les noves pràctiques artístiques.
Noves plataformas de producció.
Dia 2 d’octubre (dijous) de 10:30-13:30 h.:

L´espai públic en l´espai virtual

Professora: SANDRA MOROS

Aquesta activitat será convalidada per 1 crèdit de lliure elecció als estudiants de
diplomatures i llicenciatures, aprovada per acord del Consell de Govern de la
Universitat de València
Informació i matricula: alumnes de la Universitat de València amb crèdits
(certificat acàdemic), altres estudiantes (certificat assistència)
Inscripció fin al 26/09/2014 a través del correu electrònic correo@avca-critica.org
Cal indicar:
Nom, cognoms, NIF, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte
Preu: 40 € estudiants Universitat de València
45 € altres estudiants I public en general
Triodos bank: IBAN : ES13 1491 0001 2020 3176 4927 (només per transferència)
Imprescindible lliurar el rebut del pagament abans del curs al mateix correu
electrónic de l’inscripció.
Dirigit a: preferentment a estudiants de la Universitat de València, de Belles
Arts, del Máster de Professorat de Secundaria o altres másteres relacionats con
el àmbit educatiu i artístic, aixi com qualsevol persona interessada en el tema.
Lloc: Campus de Blasco Ibáñez.
Aula per determinar

Diptic curs AVCA-Sandra-4


Actions

Information