PINPANPUN 2014

2 07 2014

pinpanpun_14PINPANPUN 9,10,11,12 julio 2014  OCTUBRE CCC

València és terra de so i contrast, terra de música, de músics de banda de trons i de masclets, terra de cants d’estil, d’albaes, de fórmules uns, terra de rutes de bacalao, de dolçaines, de campanes i ones de la mar, terra de foc, d’accents apitxats, terra de xes! de nanos! i de tios!

Malauradament, des de la institució no es valora el ventall de matisos, on tot allò diferent, allò minoritari, cal aixafar-ho, menysprear-ho ―allò subtil és xafat per allò abusiu, allò petit per allò faraònic― tot dificultant la feina de la gent que pretén organitzar i gestionar esdeveniments i espais des de la modèstia.

En l’actual situació de crisi econòmica, i amb la impossibilitat de rebre subvencions per part de les grans institucions, és moment de treballar des de la base, no amb grans macrofestivals, sinó creant una continuïtat, un patró obert mutable i adaptable que depenga de les necessitats i inquietuds de cada moment.

En aquest context, més enllà del tro i el bac constant, hi ha diverses generacions d’artistes que gaudeixen de la recerca constant, de l’experimentació, de la investigació i la divulgació de noves propostes i que lluiten per un futur més ric, ple de matisos, fora de clixés i més lliure. Persones creatives que lluiten per no emigrar, i d´altres que ja ho han hagut de fer, gent que comparteix el fruit del seu estudi de forma no lucrativa mantenint-se així fora de les convencions del mercat i dels circuits i discursos massius establerts.

Cal generar un rall d’activitat per tal que tota aquesta creativitat i energia no se’n vaja; cal facilitar espais i infraestructures on poder divulgar les propostes, on tant creadors com assistents estiguen en harmonia, espais horitzontals, sense mitificacions. Espais comuns que permeten la subsistència de la cultura, i de la gent que la genera.

Després de dues edicions plagades de meravelles sonores, aquesta tercera edició es presenta amb un format mes comprimit, tres dies continuats amb multiples propostes.

L´Octubre Centre de Cultura Contemporania acullirà els dies 9,10i 11 de juliol aquet aampli ventall de propostes arriscades fora dels cánons preestablerts. Músiques arriscades que ens farán gaudir de l´oasi cultural generat front al dessert cultural en el que es sol tranformar la ciutat quan aplega el calor.

 

9 miercoles 19:30

Crocanti  // lofi, noise, circuit bending

Truna // cello and electronics

Dario Farinello + Josep Lluis Galiana // impro duo sax

10 jueves 19:30

Bartolomé Ferrando //  intro fonetica

Dario Farinello // solo acoustic sax and viola

Avelino Saavedra // solo drums and electronics

11 viernes 19:30

Santiago López // sound objects performance

Antonio Sanchez // live electronics

Marredo&Montag //  live elctronic