XVI Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública

3 02 2013

artpublic13XVI Muestra de Arte Público para Jóvenes Creadores  Art Públic/Universitat Pública 2013

La Delegació per a Estudiants, mitjançant el SeDI (Servei d’Informació i Dinamització), dins de la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2013, convoca la XVI Mostra d’Art Públic per a Joves Creadors Art Públic/Universitat Pública.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén dinamitzar els espais públics dels seus centres al Campus dels Tarongers i transformar l’entorn en un lloc d’intervenció artística obert a la societat, incorporant una línia de suport a la videocreació i interpretant internet com un espai públic en un context d’interacció. Així mateix, es pretén fomentar la difusió de les propostes dels joves artistes i implicar-los en les activitats de benvinguda al nou curs.

 

0. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’un total de huit projectes artístics d’intervenció a l’espai públic que tinguen continguts que interactuen amb l’espai universitari per a ser exposats durant el Festival de Benvinguda 2013. Els projectes podran ser intervencions artístiques de caràcter efímer físicament instal·lades a l’exterior del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, treballs de videocreació i projectes d’intervenció en l’espai públic virtual que es puguen allotjar al web de la Universitat de València.

1. Participants

Podran participar-hi tots els joves (individualment o en equip) menors de 35 anys (incloent-hi tots els joves que tinguen 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud). Així mateix, també els artistes universitaris matriculats en qualsevol universitat pública de l’estat o de la Xarxa Vives d’Universitats, sense límit d’edat.
Les propostes es podran presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip podrà presentar només una sol·licitud i un projecte. En qualsevol cas, tots els membres d’un equip hauran de complir els requisits d’inscripció a la mostra.

 

Termini de presentació: 10 d’abril de 2013

 

Més informació:
SeDI (Servei d’Informació i Dinamització)
Universitat de València
Tel. 963867471
sedi@uv.es

Bases completes

 

 


Actions

Information