CURS “RELACIONS TRANSVERSALS EN LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES CONTEMPORÀNIES”

11 04 2012

La Universitat Politècnica de València, a través de l’Àrea de Gestió Cultural del Vicerectorat d’Alumnat i Cultura, presenta el curs “De la puresa a la mutació: relacions transversals en les pràctiques artístiques contemporànies”, que tindrà lloc a la sala de graus I de la Casa de l’Alumne (edifici 4K, campus de Vera) els dies 19 i 26 d’abril i 3, 10, 17, 23 i 24 de maig, entre les 17.30 i les 20.30 hores.

El curs, dirigit per Guillermo Cano, aborda les formes de relació amb les arts del nostre temps, i de comprensió d’aquestes, a través d’un enfocament transversal. Així, analitza les diferències i semblances entre les diferents arts, el paper que tenen actualment aquestes en la condició humana i els canvis més determinants que han patit, així com les idees i pràctiques de major rellevància que s’hi troben, fonamentalment en l’àmbit de les arts plàstiques, el cinema, la poesia i l’activisme.El curs, però, va més enllà i s’endinsa també en el terreny de la història, la filosofia, l’estètica, la política i la sexualitat. Té un cost de 60 € per als membres de la UPV (alumnes, Alumni, PAS i PDI) i de 80 € per a persones externes, i pot ser convalidat per un crèdit de lliure elecció. Per a matricular-s’hi, les persones interessades han de dirigir-se al Centre de Formació Permanent (96 387 77 51 – www.cfp.upv.escfp@cfp.upv.es).

Més informació: www.upv.es/entidades/ACU/noticia_813710v.html


Actions

InformationLeave a comment

You must be logged in to post a comment