XV Edició. Mostra Art Públic /Universitat Pública 2012.

27 02 2012

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’un total de huit projectes artístics d’intervenció a l’espai públic que tinguen continguts que interactuen amb l’espai universitari per a ser exposats durant la Setmana de Benvinguda 2012. Els projectes podran ser intervencions artístiques de caràcter efímer físicament instal·lades a l’exterior del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, treballs de videocreació i projectes d’intervenció en l’espai públic virtual que es puguen allotjar en la web de la Universitat de València.

Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén dinamitzar els espais públics dels seus centres al Campus dels Tarongers i transformar l’entorn en un lloc d’intervenció artística obert a la societat, incorporant específicament una línia de suport a la videocreació i interpretant internet com un espai públic en un context d’interacció. Així mateix, es pretén fomentar la difusió de les propostes dels joves artistes i implicar-los en les activitats de benvinguda al nou curs.

Bases i convocatòria en CADE.