Llibres lliures: 27 de Febrer: Història.

23 02 2012

La Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

En aquesta ocasió alliberarem història i serà el dilluns 27 de febrer a les 9’30 h.

Els títols  oferits  són:

Blasquistas y liberales. Ramiro Reig.

La Audiencia valenciana en la época foral moderna. Teresa Canet.

Pervivencias feudales y revolución democrática. E. Sebastiá.

Cara y druz de la sedería valenciana (Siglos XVIII-XIX). Vicente Santos.

L’espai viscut. Col·loqui internacional d’història local.

Anàlisi local i història comarcal. La Ribera del Xúquer (SS XIV-XX).

Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII.

Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820).

Camp i ciutat a les hortes valencianes. Roland Courtot.

El quotidià ignorat. Josepa Cucó.

Creiximent, politizació  i canvi social. 1790/1980.

Primer Congrés d’Història de la Costera.

Al servicio de los borbones. María del Carmen Irles Vicente.

Los catalanes en el siglo XIX. Jaume Vicens Vives.

La guerra de sucesión en Valencia. José Manuel Miñana.

El Camp de Turia. Josep Mª Jordan Galduf.

LLIBRES LLIURES  Febrer 2012:

7ª ed.:   27 de febrer,  9’30 h.: Història.