Llibres lliures: 13 de Febrer, Llengua i Literatura.

9 02 2012

La Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

En aquesta ocasió alliberarem llengua i literatura i serà el dilluns 13 de febrer a les 14’30 h.

Els títols  oferits  són:

El morfema ideològic : una anàlisi crítica dels models de llengua valencians

Poliversos II : taller de poesia en valencià de la UPV : 2007-2008

Bibliotecología. Dra Blanca Mercedes Mesa Castillo.

Orígenes de la imprenta valenciana. Jesús Huguet.

La Biblioteca de Alfons Roig.  Amparo García Gómez…[et al.]

Actas de la Academia de los Nocturnos : volumen 5 (sesiones 65-76)

La premsa al Pais Valencia (1790-1983). Materials per al seu estudi Vol. 1. 

Catàleg del fons cientific (segles XVI-XVIII) de la biblioteca “Fernado de Loaces”, Oriola.

Paseos por la narrativa chiapaneca de ficción. René Correa Enríquez.

Una aproximación a Carlos Ros…José V. Gómez Bayarri.

Correccion de vozes y phrases. Carlos Ros

Tratat de adages y refranys valencians. Carlos Ros.

Epitome del origen y grandezas del idioma valenciano. Carlos Ros.

Practica orthographia para los dos idiomas, castellano y valenciano. Carlos Ros.

Diccionario valenciano-castellano. Carlos ros.

LLIBRES LLIURES  Febrer 2012:

5ª  ed.:  13  de febrer, 14’30 h.: Llengua i literatura.

6ª ed.:   20 de febrer, 14’30 h.: Catàlegs d’art.

7ª ed.:   27 de febrer,  9’30 h.: Història.