INSTANTÀNIES Accessos indirectes a la cultura contemporània

14 06 2011

 

Instantànies. Accessos indirectes a la cultura contemporània” és un curs d’estiu obert i interdisciplinari realitzat en col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló. La present edició aglutina vuit persones que a través del seu treball, idees i investigacions ens permeten reflexionar sobre diferents àmbits de la quotidianitat. També s’han buscat uns certs vincles geogràfics entre els participants a fi de partir de realitats locals que ens permeten entendre millor fins a quin punt la globalitat i la localitat configuren un tot del qual resulta impossible desprendre’s.

EACC, 8 i 9 de juliol

PONENCIAS

Viernes 8 de julio

9:30 h
Recepción y entrega de material

10:00 h
Inauguración

10:30 h
La ciudad creativa y la implosión del talento: entre la pasión y prisión
A cargo de Gloria G. Durán

12:00 h
Natura, art i cultura en un món en transformació
A cargo de  Jordi Pigem

16:00 h
Espai per habitar, temps per pensar
A cargo de Anna Bofill Levy

17:30 h
Animales difícilmente domesticables
A cargo de Jorge Fernández León

19:00 h
Mesa redonda
Nuevos contextos: nuevas políticas en las artes visuales

Sábado 9 de  julio

10:30 h
La música, el oído y el espíritu
A cargo de Ramón Andrés

12:00 h
Els rostres de déu a la societat d´innovació
A cargo de Teresa Guardans

16:00 h
La sobreacceleraciò de la societat actual
A cargo de Lluís Duch

17:30 h
Filmar la ciudad
A cargo de Mercedes Álvarez

19:00  h
Proyección de película

HORARI I MATRÍCULA 
HORARI: matins de 10.30 a 14.00 h / vesprades de 16.00 a 20.00 h.

Preus: •50 euros per a alumnat de primer i segon cicle i de grau (cal adjuntar el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. •60 euros per a alumnat de tercer cicle i de postgrau (cal adjuntar el carnet d’estudiant i un justificant de no tindre cap contracte laboral vigent). •80 euros per a professorat i públic en general. E Formalització de la matrícula La matriculació es pot fer únicament per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es

Documentació que cal presentar a l’EACC el dia que s’inicia el curs Rebut del banc amb segell de l’entitat bancària. Fotocòpia del DNI per a l’expedició de la certificació d’assistència. Si fa al cas, fotocòpia del carnet d’estudiant, de SAUJI i/o declaració de no tindre contracte de treball vigent.


Actions

InformationLeave a comment

You must be logged in to post a comment