Jornades d’Il·lustració Gràfica

2 03 2011

1-2 i 3/03/2011 al Museu Valencià de la Il·lustració, c/ Quevedo nº 10 o c/ Guillem de Castro nº 8, Valencia.

L’objectiu d’aquestes jornades és contribuir al debat entorn del ampli i complex món de la il·lustració i els seus llenguatges gràfics, és dir, una aproximació al treball de l’il·lustrador des dels diferents sectors professionals i l’experiència de diversos autors, incloent aspectes que intervenen en la seua tasca diària, des de la producció d’idees, estratègies, tècniques i processos. Així mateix s’abordaran aspectes que afecten a la repercussió social i cultural de la professió, des de l’àmbit de creació fins a la difusió de les imatges així com l’adaptació als nous escenaris digitals i les estratègies de futur per a la millora de les expectatives de la il·lustració com exercici professional.

Places limitades i en orde d’inscripció. Certificat d’assistència propi. Preu matrícula públic general: 10€. Preu matrícula 2 crèdits lliure opció Universitat de València: 50€. 1 crèdit de la Universitat Politècnica de València (sense cost addicional a la matrícula general, convalidació dependent del Centre). Caldrà fer l’ingrés en un dels dos comptes corrents adjunts (segons matrícula) i entregar-nos-en còpia durant l’acreditació. En el rebut ha de figurar el vostre nom complet i el nom del cicle (Jornades Il·lustració).

Programa complet:

http://issuu.com/muvim/docs/jornadas_ilustracion_grafica

http://www.apiv.com/banco/archivos/jornadas.pdf

http://www.fundaciobromera.org/Activitats/2011/Jornades_MUVIM_2011.pdf
Jornades d'Il·lustració Gràfica

2 03 2011

1-2 i 3/03/2011 al Museu Valencià de la Il·lustració, c/ Quevedo nº 10 o c/ Guillem de Castro nº 8, Valencia.

L’objectiu d’aquestes jornades és contribuir al debat entorn del ampli i complex món de la il·lustració i els seus llenguatges gràfics, és dir, una aproximació al treball de l’il·lustrador des dels diferents sectors professionals i l’experiència de diversos autors, incloent aspectes que intervenen en la seua tasca diària, des de la producció d’idees, estratègies, tècniques i processos. Així mateix s’abordaran aspectes que afecten a la repercussió social i cultural de la professió, des de l’àmbit de creació fins a la difusió de les imatges així com l’adaptació als nous escenaris digitals i les estratègies de futur per a la millora de les expectatives de la il·lustració com exercici professional.

Places limitades i en orde d’inscripció. Certificat d’assistència propi. Preu matrícula públic general: 10€. Preu matrícula 2 crèdits lliure opció Universitat de València: 50€. 1 crèdit de la Universitat Politècnica de València (sense cost addicional a la matrícula general, convalidació dependent del Centre). Caldrà fer l’ingrés en un dels dos comptes corrents adjunts (segons matrícula) i entregar-nos-en còpia durant l’acreditació. En el rebut ha de figurar el vostre nom complet i el nom del cicle (Jornades Il·lustració).

Programa complet:

http://issuu.com/muvim/docs/jornadas_ilustracion_grafica

http://www.apiv.com/banco/archivos/jornadas.pdf

http://www.fundaciobromera.org/Activitats/2011/Jornades_MUVIM_2011.pdf
XIV Muestra de Arte Público: Art Públic/Universitat Pública

2 03 2011

Setmana de Benvinguda 2011

La Delegación de Estudiantes, mediante el CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants), dentro de la programación de actividades culturales de la Setmana de Benvinguda 2011, convoca la XIV Muestra de Arte Público para Jóvenes Creadores Art Públic/Universitat Pública.

Con esta convocatoria, la Universitat de València pretende dinamizar los espacios públicos de sus centros en el Campus dels Tarongers y transformar el entorno en un lugar de intervención artística abierto a la sociedad, incorporando específicamente una línea de apoyo a la videocreación e interpretando internet como un espacio público en un contexto de interacción.

Asimismo, se pretende fomentar la difusión de las propuestas de los jóvenes artistas e implicarlos en las actividades de bienvenida al nuevo curso.

El objeto de esta convocatoria es la selección de un total de ocho proyectos artísticos:

– 6 propuestas para su instalación en el Campus dels Tarongers.
– 1 proyecto para la creación de un espacio digital virtual para entorno web, que será alojado en la web de la Universitat de València.
– 1 trabajo de videocreación, que será mostrado en el Campus dels Tarongers a través del canal de reproducción creado por la organización i que será alojado en la web de la Universitat de València.

Podrán participar todos los jóvenes (individualmente o en equipo) menores de 35 años (incluyendo todos los jóvenes que tengan 35 años en el momento de presentar la solicitud). Asimismo, también los artistas universitarios matriculados en cualquier universidad pública del estado o de la Xarxa Vives de Universidades, sin límite de edad.


Plazos de presentación
: hasta las 14h del 15 de abril de 2011.

Más información:
CADE (Centre d’Assesorament i Dinamització dels Estudiants)
Universitat de València
C/ Menéndez Pelayo s/n – Aulario III
46010 Valencia
Tel. 963864771 / 963864315
www.uv.es/cade


Bases completas:
http://www.uv.es/cade/v/dinamitzacio/indexapublic.html