LLIBRES LLIURES: 3ª edició, revistes d’art

1 10 2010

Després de l’èxit de les dues primeres edicions del ““LLIBRES LLIURES”, la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

Els usuaris poden també deixar en eixa taula el material bibliogràfic que vulguen regalar i posar en circulació.

En aquesta tercera edició alliberarem números solts de revistes especialitzades en art.

Aquesta edició tindrà lloc el dia 4 d’octubre.

Els títols d’eixes publicacions són els següents:

– Akobe: restauración y conservación de bienes culturales

– Archivo de arte valenciano

– Arco Notícias

– Arte: proyectos e ideas

– Artecontexto

– Artpress

– Biblioteca Valenciana

– Blanco móvil

– Cahiers du Cinema

– Cimal

– ConBarro

– Cuadernos de Restauración

– Cuenta y razón del pensamiento actual

– Diagonal

– Dirigido por

– Quaderns Fundació Caixa de pensions

– ResCat: butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

– Restauración y rehabilitación

– Revista do CGAC

– Revista pH

– Zehar


Actions

Information2 responses to “LLIBRES LLIURES: 3ª edició, revistes d’art”

1 10 2010
  Pau (09:53:57) :

A partir de quina hora? serà tot el dia?

salut!

1 10 2010
  pacot (10:13:19) :

Les revistes es posaran en la taula exterior de la Biblioteca a partir de les 9’30 del matí, aproximadament. Hi romandran allí fins que no en quede cap.

Recordeu que el pròxim dia 13 farem un nou “llibres lliures”, però serà de pel·lícules en format VHS

Leave a comment

You must be logged in to post a comment