LLIBRES LLIURES: 3ª edició, revistes d’art

1 10 2010

Després de l’èxit de les dues primeres edicions del ““LLIBRES LLIURES”, la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

Els usuaris poden també deixar en eixa taula el material bibliogràfic que vulguen regalar i posar en circulació.

En aquesta tercera edició alliberarem números solts de revistes especialitzades en art.

Aquesta edició tindrà lloc el dia 4 d’octubre.

Els títols d’eixes publicacions són els següents:

– Akobe: restauración y conservación de bienes culturales

– Archivo de arte valenciano

– Arco Notícias

– Arte: proyectos e ideas

– Artecontexto

– Artpress

– Biblioteca Valenciana

– Blanco móvil

– Cahiers du Cinema

– Cimal

– ConBarro

– Cuadernos de Restauración

– Cuenta y razón del pensamiento actual

– Diagonal

– Dirigido por

– Quaderns Fundació Caixa de pensions

– ResCat: butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

– Restauración y rehabilitación

– Revista do CGAC

– Revista pH

– Zehar
LLIBRES LLIURES: 3ª edició, revistes d'art

1 10 2010

Després de l’èxit de les dues primeres edicions del ““LLIBRES LLIURES”, la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts torna a posar a l’abast dels usuaris exemplars alliberats, els quals la Biblioteca no pot fer-se càrrec per diversos motius: manca d’espai, donacions, baixes, duplicats, material no adient, etc.

Els usuaris poden també deixar en eixa taula el material bibliogràfic que vulguen regalar i posar en circulació.

En aquesta tercera edició alliberarem números solts de revistes especialitzades en art.

Aquesta edició tindrà lloc el dia 4 d’octubre.

Els títols d’eixes publicacions són els següents:

– Akobe: restauración y conservación de bienes culturales

– Archivo de arte valenciano

– Arco Notícias

– Arte: proyectos e ideas

– Artecontexto

– Artpress

– Biblioteca Valenciana

– Blanco móvil

– Cahiers du Cinema

– Cimal

– ConBarro

– Cuadernos de Restauración

– Cuenta y razón del pensamiento actual

– Diagonal

– Dirigido por

– Quaderns Fundació Caixa de pensions

– ResCat: butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

– Restauración y rehabilitación

– Revista do CGAC

– Revista pH

– Zehar